Membros Correspondentes

Kathleen March

Kathleen March, Ph.D. In Spanish and IPh.D. in Creativity
Professor Emerita, University of Maine

Selected Items from Curriculum Vitae:


Translation and Galician Studies
* Entrevistas, Parladoiro radio program: views of women in Galician literature. October 1995; view of United States in Galicia. June 1994; concerning proposal to translate the fictional prose of Rosalía de Castro. Summer 1991; Televisión de Galicia, Fall 1990 on origin of Galician Studies Association at the University of Maine, presence of Galician Studies in US.
* Panelista, Meigas Fóra program concerning foreigners in Galicia
* Included in the Gran Enciclopedia Gallega, supplement for 1991, for work in
promoting Galician studies
* Entradas, Gran Enciclopedia Gallega: Manoel Antonio, Ricardo Carvalho
Calero, Jenaro Mariñas del Valle, Emilio Mosteiro, Claudio Rodríguez Fer, Ana
Romaní, Lorenzo Varela, Dora Vázquez, Pura Vázquez, Helena Villar Janeiro

Books:

* Si Cinco. Chapbook. 5 translations from Galician to English of Claudio Rodríguez Fer, plus 5 original poems. Noitarenga,. 2004.
* Daughter of the Sea. Translation from Spanish of novel by Rosalía de Castro (1859). With notes and introduction. Peter Lang Publishing, NY, 1995.
* De musa a literata: El feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro. Ediciósdo Castro, Sada, A Coruña, 1994
* Editora, Homenaxe a Ramón Martínez López (1907-1989). Ediciós do Castro. Sada, A Coruña, 1990. Includes introduction and article, “Lieders: ¿O primeiro
manifesto feminista na Galiza?”, pp. 13-21.
* Editora, Festa da Palabra: An Anthology of Contemporary Galician Women Poets. Poems in Galician, with introduction in English. Peter Lang, Frankfurt, 1989.
* Editora, Así vai o conto. Anthology of Galician short stories. Edwin Mellenpress, 19
* Editora, Proceedings of the First Galician Studies Conference. UMaine Press,Orono, 1987.
* Editora,


Translations:


* Poems by María do Cebreiro (unpublished)
* Seique, Susana Sanches Arins (in progress; tentative title: And They Say...)
* Words Without Borders, Susana Arins and Emma Pedreira. March 2021 https://www.wordswithoutborders.orgMemoir for Xoana de Marica Campo.Small Stations Press, 2020. Deseñadora da capa.
* Poems by Luz Pozo Garza. Asymptote, 2020. https://www.asymptotejournal.com/special-feature/luz-pozo-garza-six-poems/
* Listing Ship, Anxo Angueira. Small Stations Press, 2019. Deseñadora da capa.
* Manoel-Antonio e máis nós. Hércules de Ediciones, 2 poems, commentary.2019.
* Portico of Galician Literature, 40 pages each: Marica Campo, Emma Pedreira, María Xosé Queizán, Begoña Caamaño, Rexina Vega
* Greedy Flames, Miguel Anxo Fernández. Small Stations Press, 2016
* A Niche for Marilyn, Miguel Anxo Fernández. Small Stations Press, 2018
* Ramón Otero Pedrayo, "The Purgatory of Don Ramiro". In Anthology of Galician Literature, 1196-1981. Editor, Jonathan Dunnehttp://culturagalega.gal/album/docs/CCG_ig_album_pedrayo_2010.pdf
* Folks From Here and There, Alvaro Cunqueiro. Xente de aquí e acolá. SmallStations Press, 2017.
* Rosalía's Revolution in New York. 2014. Claudio Rodríguez Fer, A revolución rosaliana en Nova York. A Tola Edicións. http://culturagalega.gal/album/docs/CCG_ig_album_KM_revo_fer.pdf
* Poemas by Carmen Blanco, Galician > English. For Galician Review (2009)
* Tigres de ternura ~Tender Tigers, Galician/English edition of Claudio Rodríguez Fer, Tigres de ternura . Editorial Toxos Outos, 2012.
* Circling. (Arredor de sí. R. Otero Pedrayo, 1930). Amaranta Press, 2008.
* Poem, “Fusion.” by Juana de Ibarbourou. Translation in Composite, chapbook of 14 translations of the Uruguayan poet’s single poem. 2006.
* Achnasheen: 44 poemas irlandeses by Irish poet Pearse Hutchinson (to Galician) Noitarenga 2002
* 6 poems by Shoshone poet nila northSun. Unión Libre, Lugo. English > Galician 2002
* Translator, 3 poems, 2 prose selections for Os camiños da literatura. Galician P.E.N. Club anthology. 1993.
* Rosalía de Castro, "Lieders". Amaranta Press, 1997.
* Rosalía de Castro, "Bluestockings." Amaranta Press, 1997.
* Poesía feita a mao/Handmade Poetry (K. Martul-March) Noitarenga, Santiago de Compostela, 2000
* Novel Flavio, by Rosalía de Castro(Spanish > English).
* Edition, translation & introduction, Así vai o conto: A Bilingual Anthology of Contemporary Galician Short Stories. 21 stories; intro by Ricardo Carvalho Calero. Edwin Mellen Press, 1991.
* Sempre e máis despois/Forever and Ever After. Manoel-Antonio (inédito)
* Translation for the Xunta de Galicia, from English to Galician, of questionnaire for International Education Institute (The Hague). A Europe-wide document, administered in primary schools in Galicia at two levels.
* Translation to English, for Galicia no tempo exposition of Galician. 1990.
* The Inhabited Woman, novel by Nicaraguan Gioconda Belli. Curbstone Press, Willimantic, CT, 1994.
* Sobre o Poder e A Ideoloxía. As Conferéncias de Manágua. Translation of Noam Chomsky, On Power and Ideology. The Managua Lectures. Laiovento Press, Santiago de Compostela. 1992.
* Editor, Festa da Palabra: An Anthology of Contemporary Galician Women Poets. Poems in Galician, with introduction in English. Peter Lang, Frankfurt,1989.Articles, Monographs & Creative Writing:
* “Os ‘límites’ de Borges: Traducións e interpretacións”. Moenia: Revista lucense de lingüistica & literatura, Nº 14, 2008, pp. 125-135.
* The Galician Novel. In: A Companion to the Twentieth-Century Spanish Novel,ed. Marta Altisent. Tamesis Books, Suffolk, UK. http://www.infibeam.com/Books/info/Marta-E-Altisent/A-Companion-to-the-Twentieth-Century-Spanish/1855661748.html
* Xénero e nación na poesía de Eileán Ní Chuilleanáin. Festa da palabra silenciada (2008) http://www.terra.es/personal4/festadapalabra/home.htm
* Flavio, ou a democracia feminina. Album de Mulleres, published by Consello da Cultura Galega http://www.culturagalega.org/album/detalleextra.php?id=1161
* Entries for Greenwood Press publication on Hispanic literature . María Eugenia Vaz Ferreira and Rosalía de Castro.
* Reflexións sobre a tradución de María Mariño Carou ao inglés. Anuario de Estudos Galegos (2007).
* Limiar, Anacos da vida dunha muller galega. A Coruña: Ediciós do Castro, 2004.
* "La verdad cubana." (Sobre a novela Gallego by Miguel Barnet) In Elizabeth Scarlett & Howard Westcott, eds. Convergencias Hispánicas. Newark, DE: Juande la Cuesta, 2001, 181-96.
* “Bitter Lemons and Galician Broth: The Traveling Palette” The Maine Scholar,2001.
* "Viaxeiras inglesas en Galicia." In Proceedings of Conference, Asociación Internacional de Estudios Galegos, Galicia, 2000.
* “Galician Women Writers” (Feminist Encyclopedia, Greenwood Press, ed. Ihrie & Pérez) 2002
* Rosalía de Castro, escritora do seu tempo. AS-PG, Vigo, 1998.
* Un río e as suas mulleres: A Amazônia Misteriosa de Gastâo Cruls. Homenagem a Rodrigues Lapa. Santiago de Compostela. 2000.
* Study of Rosalía de Castro, Cantares Gallegos. Vol. 11 of 50-volume A Nosa Literatura. 1997.
* Notes on translating Ramón Otero Pedrayo’s Arredor de sí. Vice Versa, journal of translation, Universidade de Vigo, Inverno 1996-97.
* Reviews of two books on women writers in Galicia by Carmen Blanco. Anuario de Estudios Galegos. Vigo, 1996.
* Compromiso e ética da traducción. Sobre a versión galega de Zora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God. Boletín Galego de Literatura, No. 14, 2 semestre, p. 7-46. 1995.
* Galiza nos poetas latinoamericanos. Barcelona: PPU, 1995.
* ¿O que é a crítica feminista?: Unha perspectiva norteamericana. Festa da palabra silenciada 10, 1994, 72-75.
*Entry on Rosalía de Castro, Encyclopedia of Peninsular Women Writers. Greenwood Press, CT. 1994.
* A poesia de Pilar Pallarés. Proceedings of Simposio Internacional sobre a mulher e a cultura. Santiago de Compostela, March 1993. Universidade de Santiago de Compostela, 1994.
* Os contos eróticos delas e deles: Á procura dun Eros galego. Festa da palabra silenciada 8, 1991, 39-43.
* El exilio gallego de Lorenzo Varela y Luis Seoane. El exilio de las Españas de 1939 en las Américas. ¿Adónde fue la canción? J.M. Naharro-Calderón, Coord.Barcelona: Anthropos, 1991. 318-339.

* Prolegómenos a un estudo das novelistas galegas. Proceedings of II Galician Studies Conference. Vigo: Galaxia, 1991.
* Rosalía de Castro: Novela e feminismo. Monographic issue: Rosalía Viva. ANosa Terra, 2nd. ed. Vigo: A Nosa Terra, 23-29. (invited collaboration)
* A representación na narrativa de Castelao. Actas do Congreso Internacional sobre Alfonso Rodríguez Castelao. Fundación Castelao, Santiago de Compostela,1990, 37-145.
* Códice Calixtino de Luz Pozo Garza: Umha leitura concéntrica.“ Agália (Santiago de Compostela) 12, inverno 1987, 395-405.
* Galician Crime Literature. Monographic Review/Revista Monográfica, v. 3,1-2, 1987, 202-211.
* Amado Nervo ante las nacionalidades españolas. Las relaciones literarias entre España e Iberoamérica. Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1987, 321-329.
* A patria de Xohana Torres. Festa da palabra silenciada 4, 1987, 29-33.
* Arte y arte de la narración en el cuento ‘Sabela’ de Castelao. Cuadernos de Estudios Gallegos v. XXXVI, 101, 1986 (appeared 1987), 367-376.
* Rosalía de Castro como referencia ideolóxico-literaria nas escritoras contemporáneas. Actas do Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, v. 1. Universidade de Santiago de Compostela, 1986, 283-292.
* El bilingüismo literario y la verosimilitud. Anales de literatura hispanoamericana. Universidad Complutense, Madrid, 13, 1984, pp. 195-202. Appeared also in Revista de Literatura (Madrid), 1985.
* Directions for the Future: A Reaction to the Symposium on Las nacionalidades del estado español. University of Minnesota, Minneapolis, May 1984, 215-222.
* La conflictividad lingüística de Arredor de sí de Ramón Otero Pedrayo. Cuadernos de Estudios Gallegos¨, v. XXXIV, 99, 1983, 363-390.
* La crítica literaria en la lucha por la autodeterminación de Galicia. Ideologies & Literature. Special issue: Problemas para la Crítica Socio-Histórica de laLiteratura, IV, 16, May-June 1983, 39-50. (with L. Martul)
* Gerardo Diego: La poesía como laberinto original. Insula v. 36, 411, febrero 1981, 3. This article was also selected for inclusion in an anthology of criticism edited by Francisco Rico, Historia de la literatura española, v. 11. Madrid:Ediciones Cátedra, 1984.
* A figura femenina na poesía de preguerra de Ricardo Carballo Calero. Grial, 74, xaneiro-marzo 1982, 18-34.
* Creacionismo y cubismo: El ejemplo de Gerardo Diego. Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica 4, 1982, 27-39.
* Espacialidade e temporalidade na obra de Manoel Antonio. Grial, 68, abrilxuño 1980, 129-143.
* As invariantes creacionistas na obra de Manoel Antonio. Grial (Vigo), 63, xaneiro-marzo 1979, 1-17.

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time